Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Zasiłek pielęgnacyjny
piątek, 16 październik 2015 03:47

Zasiłek pielęgnacyjny

Napisał

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Zasiłek pielęgnacyjny

Komu przysługuje:

osobom, które nie mogą sobie same poradzić z codziennymi czynnościami, lub z powodu wieku lub choroby przychodzi im to z trudem. Uprawnionymi do jego otrzymania są m.in.: 

  • osoby, które ukończyły 75 lat,
  • osoby starsze, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności,
  • osoby starsze o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ich niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia. 

Komu nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, wypłacanego przez ZUS,
  • osobie umieszczonej w instytucji, która zapewnia jej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
  • członkowi rodziny, któremu przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją takiej osoby (chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej). 

Cel zasiłku: częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej, opieki i pomocy innej osoby, w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji (wyrok WSA w Krakowie z 16 września 2008r.; III SA/Kr 460/2008). 

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany miesięcznie przez gminę.

Wysokość zasiłku: 153,00 zł (brutto); przysługuje bezterminowo albo do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

Składane dokumenty: aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny konieczne jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminę) przysługuje jedynie osobie, która nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS).

Opracowała Joanna Wiech

(na podstawie www.agraseniorzy.pl)

Ostatnio zmieniany środa, 17 styczeń 2018 20:24

Zadanie publiczne „Teraz czas na nyskich seniorów” realizowane w 2022 r. przez Fundację Nasza Nysa
NOWE FIO stopka

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech