Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
środa, 29 marzec 2023 22:14

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - podstawa prawna

Napisał

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym tworzy podstawę do tworzenia rad seniora w gminach...

Ustawata daje podstawy tworzenia ad seniora w gminach i okresla jej skład i kompetencje.

Szczegóły znajdziemy w artykule 5c (strona 6)

Art. 5c. 1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.
3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

 Na naszym portalu publikujemy statut Rady Seniorów w Nysie >> który pomoże nowym radom seniorów w tworzeniu statutu swojej rady Seniorów.


Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

ARI Docs Viewer: 'http://rada.seniorzy.nasza.nysa.pl/images/doc/Ustawa z 8 marca 1990.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


Ostatnio zmieniany czwartek, 30 marzec 2023 09:05
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech