Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności

Wyświetlenie artykułów z etykietą: pomoc instytucje

piątek, 25 wrzesień 2015 19:03

Pełnomocnik Burmistrza ds. Seniorów

Na wniosek seniorów powołano Pełnomocnika Burmistrz Nysy ds. Seniorów. Rada Seniorów w dniu 20 marca 2014r. zatwierdziła na to stanowisko kierownika Dziennego Domu Pobytu w Nysie, Joannę Wiech, dobrze znaną w środowisku osób starszych.

Dział: Seniorzy
wtorek, 16 wrzesień 2014 22:26

Pora na aktywnego seniora

Polityka senioralna istotnym tematem, który wprowadza w życie nyski samorząd. Burmistrz Nysy Jolanta Barska, była gościem podczas zakończenia I semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.  Burmistrz mówiła o polityce senioralnej wprowadzanej w Europie, Polsce i Gminie Nysa.

Dział: Seniorzy

Gmina Nysa otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja” zorganizowanym przez Senat RP i Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych....

Dział: Seniorzy
środa, 10 grudzień 2014 23:40

Projekt utworzenia Centrum Wsparcia Seniorów

Centrum Wsparcia Seniorów to nowy projekt Stowarzyszenia Ad Astra w Nysie. Centrum miałoby stanowić wsparcie dla seniorów w załatwianiu wielu życiowych spraw...

Dział: Seniorzy

 Seniorze! Zobacz co, gdzie i kiedy można załatwić. Kto może Ci pomóc w rozwiązaniu problemów...

Dział: Seniorzy
wtorek, 14 kwiecień 2015 20:55

Szansa na aktywizację - senior dla seniora!

Wolontariat świadczony przez seniorów dla seniorów jest coraz powszechniejszym zjawiskiem w Polsce...

Dział: Seniorzy
poniedziałek, 27 lipiec 2015 20:03

Spotkanie Integracyjne Seniorów w Korfantowie

24 lipca 2015 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ''MARIA'' w Korfantowie uczestniczyli w Odpuście, który odbył się w Domu Pomocy Społecznej ''ANNA'' w Krapkowicach. Po uroczystościach kościelnych bawiono się wspólnie przy muzyce, poczęstunku i występach seniorów. Wszystkim dopisywały wspaniałe humory.

Dział: Seniorzy
wtorek, 29 wrzesień 2015 01:58

Dzienny Dom Pobytu w Nysie

Dzienny Dom Pobytu w Nysie jest profesjonalną placówką wsparcia dziennego pobytu dla osób starszych, jednostką samorządową Gminy Nysa. W 2019 roku przypada 35-lecie istnienia placówki. Adres: 48- 300 Nysa ul. Bohaterów Warszawy 28, telefon 77 4334977.

Dział: Seniorzy
środa, 30 wrzesień 2015 14:30

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Karta skierowana jest do seniorów w wieku powyżej 65 roku życia i zamieszkałych w województwie opolskim...

Dział: Seniorzy
niedziela, 04 październik 2015 12:15

Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023

Wspólnie z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów opracowano specjalny Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023. Dokument został przyjęty przez Radę Miejską. Adresatami programu są mieszkańcy powyżej 60 roku życia.

Dział: Seniorzy
wtorek, 06 październik 2015 14:25

Świadczenia rehabilitacji leczniczej

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy
piątek, 16 październik 2015 03:29

Zasiłek pogrzebowy

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy
piątek, 16 październik 2015 03:47

Zasiłek pielęgnacyjny

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy
piątek, 16 październik 2015 20:19

Dodatek kombatancki

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy
piątek, 16 październik 2015 20:34

Dodatek kompensacyjny

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy
piątek, 16 październik 2015 21:38

Emerytura

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy
piątek, 16 październik 2015 23:53

Renta rodzinna - po śmierci współmałżonka

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Dział: Seniorzy
poniedziałek, 19 październik 2015 20:57

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Na mocy ustawy w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej, Rada Ministrów podwyższyła dotychczas obowiązujące standardy...

Dział: Seniorzy
środa, 21 październik 2015 00:44

Świadczenia pieniężne

Ośrodki Pomocy Społecznej oferują szereg świadczeń pieniężnych skierowanych do osób starszych. Przedstawiamy poszczególne rodzaje zasiłków...

Dział: Seniorzy
środa, 21 październik 2015 01:05

Usługi opiekuńcze

Ważnym punktem pomocy dla osób starszych są ośrodki pomocy społecznej. Organizują one i świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania.…

Dział: Seniorzy
środa, 21 październik 2015 01:05

Świadczenia niepieniężne

Ośrodki Pomocy Społecznej oferują szereg świadczeń niepieniężnych skierowanych do osób starszych. 

Dział: Seniorzy
środa, 21 październik 2015 01:25

Pomoc doraźna

A co możemy zrobić, gdy potrzebujemy pomocy doraźnej, chwilowej a stan naszego podopiecznego nie jest bardzo poważny i nie wymaga specjalistycznej opieki?

Dział: Seniorzy
środa, 21 październik 2015 01:25

Opieka długoterminowa

Inną formą opieki nad pacjentami przewlekle chorymi jest pielęgniarska opieka długoterminowa. Jest to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi. Opieka ta odbywa się w domu pacjenta...

Dział: Seniorzy
środa, 21 październik 2015 02:00

Zakłady opiekuńcze

Osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej moga być kierowane zrobić zakładu opiekuńczo-leczniczego. Kierowane moga być także osoby w, które przebyły leczenie szpitalne, maja proces ukończony diagnozowania, ale ich stan zdrowia czy niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

Dział: Seniorzy
środa, 21 październik 2015 03:20

Hospicjum Św. Arnolda Janseena w Nysie

Hospicjum stacjonarne ma umowę z NFZ-em na dwanaście łóżek. Przyjmuje się pacjentów znajdujących się w terminalnym - czyli późnym i bardzo trudnym - stadium choroby nowotworowej...

Dział: Seniorzy
środa, 21 październik 2015 03:20

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dział: Seniorzy
Strona 1 z 3

Zadanie publiczne „Teraz czas na nyskich seniorów” realizowane w 2022 r. przez Fundację Nasza Nysa
NOWE FIO stopka

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech